In trang này

Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 20/09/2020.

Chủ Nhật, 20/09/2020, 17:43 GMT+7

1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng NinhCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió đông đến đông nam cấp 4. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 2,9m lúc 08h11, thấp nhất 1,6m lúc 16h25. Sóng cao 0,5 - 1,5m

2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải PhòngCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió đông đến đông nam cấp 4. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,4m lúc 03h25, thấp nhất 1,4m lúc 19h26. Sóng cao 0,5 - 1,5m

3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng TrịCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam đến nam cấp 3-4. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,3m lúc 02h24, thấp nhất 0,5m lúc 09h04. Sóng cao 0,5 - 1,5m

4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà NẵngCó mưa rào và dông vài nơi, riêng Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió nam đến đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,0m lúc 23h59, thấp nhất 0,4m lúc 06h50. Sóng cao 0,5 - 1,5m

5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam đến nam cấp 3-4. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,4m lúc 23h48, thấp nhất 0,5m lúc 06h28. Sóng cao 0,5 - 1,5m

6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh HòaCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,7m lúc 23h59, thấp nhất 0,8m lúc 08h16. Sóng cao 0,5 - 1,5m

7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh HòaCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,7m lúc 23h59, thấp nhất 0,8m lúc 07h21. Sóng cao 0,5 - 1,0m

8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình ThuậnCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,8m lúc 15h30, thấp nhất 0,9m lúc 08h58. Sóng cao 0,5 - 1,5m

9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,9m lúc 03h55, thấp nhất 0,9m lúc 10h18. Sóng cao 0,5 - 1,5m

10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,9m lúc 04h32, thấp nhất 1,1m lúc 11h06. Sóng cao 0,5 - 1,5m

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà MauCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,0m lúc 06h25, thấp nhất 0,5m lúc 13h15. Sóng cao 0,5 - 1,0m

12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,1m lúc 05h40, thấp nhất 0,4m lúc 23h11. Sóng cao 0,5 - 1,0m. 

13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 06h17, thấp nhất 0,5m lúc 23h20. Sóng cao 0,5 - 1,0m. 

14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 04h50, thấp nhất 0,6m lúc 21h41. Sóng cao 0,5 - 1,0m. 

15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 04h50, thấp nhất 0,6m lúc 21h41. Sóng cao 0,5 - 1,0m

16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,2m lúc 08h20, thấp nhất 0,6m lúc 23h59. Sóng cao 0,5 - 1,0m

17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 04h50, thấp nhất 0,6m lúc 21h41. Sóng cao 0,5 - 1,0m. 

18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 06h17, thấp nhất 0,5m lúc 23h20. Sóng cao 0,5 - 1,0m

19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng TàuCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,9m lúc 04h32, thấp nhất 1,1m lúc 11h06. Sóng cao 0,5 - 1,0m

20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà MauCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,3m lúc 23h28, thấp nhất 1,0m lúc 04h06. Sóng cao 0,5 - 1,0m. 

21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà MauCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,3m lúc 23h28, thấp nhất 1,0m lúc 04h06. Sóng cao 0,5 - 1,0m. 

22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà MauCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,1m lúc 08h32, thấp nhất 0,5m lúc 23h59. Sóng cao 0,5 - 1,0m. 

23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 04h50, thấp nhất 0,6m lúc 21h41. Sóng cao 0,5 - 1,0m. 

24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 06h17, thấp nhất 0,5m lúc 23h20. Sóng cao 0,5 - 1,0m

25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,8m lúc 04h08, thấp nhất 0,2m lúc 21h57. Sóng cao 0,5 - 1,0m. 

26. Tuyến Sông Đốc – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,0m lúc 06h25, thấp nhất 0,5m lúc 13h15. Sóng cao 0,5 - 1,0m

27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 04h50, thấp nhất 0,6m lúc 21h41. Sóng cao 0,5 - 1,0m

28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 06h17, thấp nhất 0,5m lúc 23h20. Sóng cao 0,5 - 1,0m

29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,3m lúc 22h27, thấp nhất 1,0m lúc 04h10. Sóng cao 0,5 - 1,0m

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

  • Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam - Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Thượng Hiền, Hồng Bàng, Hải Phòng
  • Đề nghị không xuất bản lại nội dung trên vishipel.com.vn