In trang này

Về khu vực thi công nạo vét vùng nước trước cầu tàu 40.000DWT - Cảng xăng dầu B12

Thứ Sáu, 03/01/2020, 11:53 GMT+7

QNH-01-2020

Vùng biển

Tên luồng

: Quảng Ninh

: Hòn Gai - Cái Lân

 

Căn cứ đơn đề nghị thông báo hàng hải số 1022/PLXCDB12-QLKT ngày 30/12/2019 của Công ty Xăng dầu B12, văn bản số 1321/CVHHQN-PC ngày 30/12/2019 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh về việc chấp thuận phương tiện hoạt động trong quá trình thi công, vận chuyển chất nạo vét vùng thủy diện trước bến cầu 40.000DWT - Cảng dầu B12;

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công nạo vét vùng nước trước cầu tàu 40.000DWT - Cảng xăng dầu B12 như sau:

    1. Khu vực thi công nạo vét được giới hạn bởi các điểm sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

KN1

 20°57'55.4"

 107°03'41.2"

 20°57'51.8"

 107°03'47.9"

KN4

 20°57'48.5"

 107°03'43.9"

 20°57'44.9"

 107°03'50.7"

KN5

20°57'46.7"

107°03'48.0"

20°57'43.1"

107°03'54.7"

KN6

 20°57'58.4"

 107°03'43.8"

 20°57'54.8"

 107°03'50.5"

2. Thời gian thi công: Từ ngày 03/01/2020 đến ngày 28/01/2020;

3. Các phương tiện tham gia thi công:

STT

Tên phương tiện

Chủng loại

1

HP-4413 (Phạm Tải 05)

Ponton đặt cẩu

2

HP-3006

Sà lan

3

HP-4430 (Phạm Tải 02)

Sà lan

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

       Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50004, V14N0004;

                - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn.

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)

  • Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam - Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Thượng Hiền, Hồng Bàng, Hải Phòng
  • Đề nghị không xuất bản lại nội dung trên vishipel.com.vn