In trang này
 • 1. Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh
  • fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Content

   Địa chỉ: 432-436 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

   Điện thoại: +84-(0)28-3940 2071

   Email: dvhcmc@vishipel.com.vn

   Giám đốc : Ông Phạm Minh Tuấn
   Điện thoại : +84-(0)28-38260156
   Email : pmtuan@vishipel.com.vn
   Phó Giám đốc : Ông Trần Đức Thành
   Điện thoại : +84-(0)28-39402072
   Email : tdthanh@vishipel.com.vn

    

 • 2. Trung tâm Dịch vụ khách hàng
  • Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Thượng Hiền, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

   Điện thoại: +84-(0)225-356 9330

   Fax: +84-(0)225-384 2073

   Email: marketing@vishipel.com.vn

   Giám đốc       : Ông Nguyễn Trung Hậu
   Điện thoại :+84-(0)225-384 2070
   Email trunghau@vishipel.com.vn
   Phó Giám đốc Ông Lê Vũ Thế Hiền
   Điện thoại :+84-(0)225-384 2070
   Email levuthehien@vishipel.com.vn

    

 • 3. Trung tâm viễn thông và Công nghệ thông tin
  • Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Thượng Hiền, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

   Điện thoại: +84-(0)225-374 7265

   Email:

   Giám đốc Ông Mai Việt Hà
   Điện thoại : +84-(0)225-3747265
   Email mvha@vishipel.com.vn
   Phó Giám đốc : Ông Vũ Văn Chung
   Điện thoại : +84-(0)24-37950063
   Email vuchung@vishipel.com.vn
   Phó Giám đốc : Ông Trần Thiện Sang
   Điện thoại : +84-(0)28-37851102
   Email ttsang@vishipel.com.vn

    

 • Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam - Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Thượng Hiền, Hồng Bàng, Hải Phòng
 • Đề nghị không xuất bản lại nội dung trên vishipel.com.vn