fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Content

(Vishipel) - Để thanh toán tất cả các dịch vụ sử dụng của Vishipel, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Hệ thống Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của Vishipel tại các Điểm Hà Nội, Hải Phòng và Hồ Chí Minh.

1. Thanh toán quốc tế VT02:

VISHIPEL cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế VT02 cho các khách hàng của ngành hàng hải.

Theo thông lệ quốc tế, khách hàng sử dụng dịch vụ thông tin hàng hải cần có hợp đồng với một cơ quan thanh toán quốc tế (Accounting Authority) để đảm bảo việc thanh toán cho các nhà cung cấp dịch vụ.

Trách nhiệm của cơ quan thanh toán quốc tế VT02:

- VT02 đóng vai trò trung gian, giữa người sử dụng dịch vụ (tàu biển) và nhà cung cấp dịch vụ / nhà khai thác  dịch vụ thông tin hàng hải. VT02 hoạt động theo Quy chế quốc tế và khuyến nghị của ITU.

- Trong môi trường hiện đại, VT02 đảm bảo cho các thuê bao hàng hải có thể sử dụng dịch vụ của bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng hải nào trên toàn thế giới.

- VT02 có trách nhiệm thu cước sử dụng dịch vụ viễn thông vô tuyến điện và viễn thông vệ tinh từ các tàu/ chủ tàu trên cơ sở hóa đơn cước từ các nhà cung cấp dịch vụ trên thế giới gửi về và thanh toán cho các nhà cung cấp dịch vụ đó.

- VT02 giúp các tàu/ chủ tàu tiết kiệm thời gian, chi phí trong các giao dịch quốc tế về thỏa thuận sử dụng dịch vụ với các nhà cung cấp quốc tế. Thay vì phải liên hệ, giao dịch, thỏa thuận sử dụng với nhiều nhà cung cấp dịch vụ quốc tế trên toàn thế giới, tàu/ chủ tàu Việt Nam chỉ cần làm việc với VT02.

- Thủ tục đơn giản, hỗ trợ tối đa khách hàng, VT02 xứng đáng là lựa chọn của các tàu, công ty tàu biển Việt Nam.

Để sử dụng dịch vụ khách hàng cần ký hợp đồng với VISHIPEL: 

Hợp đồng dịch vụ trung gian thanh toán quốc tế về viễn thông
Phụ lục Hợp đồng dịch vụ trung gian thanh toán quốc tế về viễn thông

2. Dịch vụ Like ISP:

Dịch vụ thanh toán trực tiếp qua Vishipel, để sử dụng dịch vụ khách hàng cần ký hợp đồng với VISHIPEL:

  • Hợp đồng dịch vụ viễn thông
  • Phụ lục dịch vụ vệ tinh SSA

3. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Điểm Dịch vụ khách hàng của Công ty VISHIPEL