(Vishipel) - Các phao cấp cứu 406 MHz là thiết bị an toàn cho cuộc sống. Các phao này là các máy phát vô tuyến phức hợp và các phao có hoạt động đúng chức năng hay không sẽ phụ thuộc vào việc bảo dưỡng phao. Bạn phải duy trì hoạt động phao cấp cứu 406 MHz phù hợp với các hướng dẫn của nhà sản xuất.

Đối với các phao ELT dùng cho hàng không và EPIRB dùng cho hàng hải, các yêu cầu và thủ tục bảo dưỡng cho các phao và các thành phần bên ngoài của phao phải tùy thuộc theo quy định của quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế. Các yêu cầu bảo dưỡng phao cũng có thể được điều chỉnh bởi các chính quyền địa phương. Thông thường, quy trình bảo dưỡng gồm:

  • Kiểm tra thực tế định kỳ;
  • Tự thử định kỳ;
  • Thay pin theo hướng dẫn của nhà sản xuất;
  • Kiểm tra kỹ thuật định kỳ bởi một trung tâm dịch vụ được phê duyệt bởi nhà sản xuất phao.

Điều quan trọng là chủ phao phải thực hiện việc kiểm tra phao thường xuyên để phát hiện kịp thời các hư hỏng bên ngoài như vết nứt hoặc bị ăn mòn. Các hư hỏng này có thể gây ra các báo động giả hoặc/ và gây ra các báo động lỗi khi phao được kích hoạt trong trường hợp cấp cứu thật.

Các tính năng tự kiểm tra phao được mô tả trong tài liệu hướng dẫn, chỉ ra cách thức để kiểm tra hoạt động của phao bằng cách kiểm tra tất cả các tính năng chính của phao bao gồm: bộ máy phát và pin. Việc tự kiểm tra phao có thể được thực hiện bởi các chủ phao. Việc tự kiểm tra phải được thực hiện vào các khoảng thời gian đều đặn theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Và phải liên hệ lập tức tới nhà sản xuất nếu việc tự kiểm tra thất bại. Không nên thực hiện việc tự kiểm qua nhiều lần hơn so với khuyến cáo của nhà sản xuất, trừ khi bạn có sự nghi ngờ vấn đề gì đó với phao của bạn. Việc kích hoạt phao để tự kiểm tra sẽ tiêu thụ năng lượng pin của phao. Do đó, kích hoạt phao thường xuyên để tự kiểm tra sẽ có thể làm kiệt pin, dẫn tới hiệu suất của pin không đầy đủ trong trường hợp cấp cứu.

Luôn luôn sử dụng pin dự phòng là các pin được chứng nhận bởi Cospas-Sarsat và theo chỉ dẫn của nhà sản xuất hoặc một trung tâm hỗ trợ được ủy quyền. Việc sử dụng các pin dự phòng trên thị trường không được chấp thuận bởi nhà sản xuất có thể dẫn tới việc phao không đủ hiệu suất để phát trong trường hợp khẩn cấp.