fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Content

(Vishipel) - Khai thác dầu khí là một lĩnh vực phát triển với tốc độ nhanh yêu cầu thông tin cập nhật chính xác liên tục, quản lý các thiết bị phân bổ trên diện rộng như: khai thác dầu thô, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, ...

Chúng tôi hiểu rằng nhu cầu thông tin liên lạc gia tăng cùng sự phát triển ngày càng cao của các công tác thăm dò, khoan và các công tác sản xuất dầu khí.

VISHIPEL cung cấp cho các bạn giải pháp liên lạc an toàn và hoàn hảo đáp ứng nhu cầu đa dạng của ngành khai thác dầu khí thông qua các dịch vụ:

  • BGAN
  • Isatphone 2
  • Fleetbroadband
  • F77
Hỗ trợ giải pháp và dịch vụ
  Tel:    +84-(0)-225-3569330
  Fax:   +84-(0)-225-3842073