(Vishipel) - Tại Việt Nam, VISHIPEL (VT02) là cơ quan đại diện thanh toán cước cho các tàu treo cờ quốc tịch Việt nam. Theo đó các tàu/chủ tàu có thể sử dụng dịch vụ của bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng hải nào trên toàn thế giới mà không phải mất công sức, thời gian hay chi phí trong các giao dịch quốc tế để thỏa thuận sử dụng dịch vụ.

Dịch vụ VT02 là dịch vụ trung gian thanh toán quốc tế về viễn thông giữa người sử dụng dịch vụ (tàu biển) và nhà cung cấp dịch vụ/nhà khai thác  dịch vụ thông tin hàng hải, nhằm đảm bảo việc thanh toán cho các nhà cung cấp dịch vụ trên thế giới đối với các thuê bao Inmarsat.

Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt nam (VISHIPEL) là đơn vị cung cấp dịch vụ VT02 hàng đầu tại Việt nam, hoạt động theo Quy chế quốc tế và khuyến nghị của ITU. Để trở thành một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông hàng hải hàng đầu quốc gia như ngày hôm nay, VISHIPEL đã trải qua những dấu mốc quan trọng trong suốt chặng đường hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành.

Căn cứ quy định của ITU khi đăng ký cấp số và hòa mạng Inmarsat chủ tàu sẽ phải ký kết hợp đồng với một cơ quan đại diện thanh toán cước quốc tế về viễn thông. Tại Việt Nam, VISHIPEL (VT02) là cơ quan đại diện thanh toán cước cho các tàu treo cờ quốc tịch Việt nam. Theo đó các tàu/chủ tàu có thể sử dụng dịch vụ của bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng hải nào trên toàn thế giới mà không phải mất công sức, thời gian hay chi phí trong các giao dịch quốc tế để thỏa thuận sử dụng dịch vụ.

- Đặc điểm:

  • Thời gian xử lý nghiệp vụ nhanh chóng.
  • Thực hiện dịch vụ an toàn, bảo mật thông tin khách hàng.

- Tiện ích:

  • Chủ tàu/tàu sẽ được tư vấn và hỗ trợ thủ tục đăng ký dịch vụ ngay khi liên lạc với VISHIPEL;
  • Hỗ trợ dịch vụ 24/7;
  • Thủ tục đăng ký đơn giản; thuận lợi về ngôn ngữ khi giao dịch, trao đổi.

- Hồ sơ/hợp đồng:

  • Hợp đồng/phụ lục hợp đồng dịch vụ trung gian thanh toán quốc tế về viễn thông theo mẫu quy định của VISHPEL.
  • Khách hàng chỉ cần cung cấp đầy đủ thông tin giao dịch và làm việc tại các điểm DVKH của VISHIPEL.

Địa chỉ liên hệ: Mọi thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tại các Điểm Dịch vụ khách hàng của Công ty VISHIPEL

04:11
T.4
27/10