Bộ ghi dữ liệu hành trình HMT-100

 

   

Bộ ghi dữ liệu hành trình HMT-100

MODEL HMT-100; Headway

  • Bộ ghi dữ liệu hành trình được sử dụng để ghi lại tất cả các loại thông tin hành hải.
  • Dữ liệu ghi lại được sử dụng để phân tích nguyên nhân sự cố đã xảy ra trong chuyến đi của tàu.
  • Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn IMO MSC.163 (78), IEC 61996-2, IEC 60945, IEC 61162 và các tiêu chuẩn quốc tế khác.
  • Thiết bị được phát triển và sản xuất theo quy định của COSPAS-SARSAT.
  • Nâng cao công cụ GPS cung cấp vị trí nhanh hơn (LAT / LON) và thông tin chính xác.
  • Cài đặt dễ dàng và ổn định, thiết kế đáng tin cậy.

BROCHURE

 

 

Ý kiến độc giả ( 0 )
Off Telex VNI VIQR