Bộ ghi dữ liệu hành trình JCY-1800

Bộ ghi dữ liệu hành trình JCY-1800

MODEL JCY-1800; JRC

  • JCY-1800 là thiết bị mới đáp ứng yêu cầu IMO, MSC A801(20)
  • Ghi các dữ liệu thông tin dẫn đường Hàng Hải, các cuộc đàm thoại buồng lái, thông tin VHF sử dụng cho tàu đóng mới với trọng tải trên 3000 GT. 
  • Điện áp AC: 100/ 110/ 115/ 120/ 220/ 240V.

BROCHURE

 

Ý kiến độc giả ( 0 )
Off Telex VNI VIQR