Thiết bị đo gió Young

Thiết bị đo gió RM Young

MODEL 06201; RM YOUNG

  • Hiển thị bằng số về tốc độ và hướng gió thông qua đèn LED.
  • Tín hiệu đầu ra là Serial (RS-485).
  • Kích thước: 144 mm (5.65 in) x 144 mm (5.65 in) x 36 mm (1.4 in).
  • Nặng: 0.4 kg.

BROCHURE

 

Ý kiến độc giả ( 0 )
Off Telex VNI VIQR