Thư cảm ơn của Tàu cá KH 96877 TS

(Vishipel) - Ngày 24/01/2013 Đài TTDH Đà Nẵng nhận được thư cảm ơn của chủ tàu KH 96877-TS đã thông tin trợ giúp tàu bị hỏng máy thả trôi được an toàn.
 
 
Ngày 24/01/2013 Đài TTDH Đà Nẵng nhận được thư cảm ơn của chủ tàu KH 96877-TS, bức thư có đoạn: “Quan trọng hơn là Đài đã điện cho người nhà của tôi biết, khi tôi chưa liên lạc được. Những điều này thật là vô giá đối với những người bị nạn như tôi. Riêng tôi thật sự tôi rất xúc động vì những lời động viên của Đài dành cho tôi và gia đình trong thời gian tàu bị sự cố”.

 
Tin bài: Đoàn Ngọc Hiên – Đài TTDH Đà Nẵng