Việt Nam và Campuchia làm việc tại Hà Nội về hợp tác cung cấp dữ liệu báo động cấp cứu Cospas-Sarsat

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Description
(Vishipel) - Việt Nam và Campuchia làm việc tại Hà Nội về hợp tác cung cấp dữ liệu báo động cấp cứu Cospas-Sarsat
Các bài đã đăng