Việt Nam và Campuchia ký biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác, tiếp nhận, xử lý và phân phối dữ liệu báo động cấp cứu Cospas-Sarsat

(Vishipel) - Việt Nam và Campuchia ký biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác, tiếp nhận, xử lý và phân phối dữ liệu báo động cấp cứu Cospas-Sarsat
Các bài đã đăng