Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 26/11/2020.

Thứ Năm, 26/11/2020, 17:20 GMT+7

1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 5, từ gần sáng ngày mai mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 2,5m lúc 16h08, thấp nhất 1,9m lúc 00h13. Sóng cao 1,0 - 2,0m, sau tăng lên  1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải Phòng:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 5, từ gần sáng ngày mai mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,1m lúc 08h35, thấp nhất 1,5m lúc 18h25. Sóng cao 1,0 - 2,0m, sau tăng lên  1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở ven bờ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,0m lúc 22h33, thấp nhất 0,5m lúc 04h18. Sóng cao 1,5 - 2,5m, sau tăng lên  2,0- 3,0m, biển động.

4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở ven bờ và khu vực quần đảo Hoàng Sa. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 0,9m lúc 20h42, thấp nhất 0,5m lúc 14h19. Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động.

5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở ven bờ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,2m lúc 19h35, thấp nhất 0,8m lúc 13h07. Sóng cao 1,5 - 2,5m, sau tăng lên  2,0- 3,0m, biển động.

6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở ven bờ và khu vực quần đảo Trường Sa. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, Phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,7m lúc 20h04, thấp nhất 1,0m lúc 05h27. Sóng cao 2,0- 3,0m, biển động.

7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở ven bờ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,6m lúc 20h39, thấp nhất 1,0m lúc 13h48. Sóng cao 1,5 - 2,5m, sau tăng lên  2,0- 3,0m, biển động.

8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,9m lúc 21h42, thấp nhất 1,1m lúc 07h00. Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động.

9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,8m lúc 00h11, thấp nhất 1,7m lúc 06h28. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,7m lúc 00h13, thấp nhất 1,6m lúc 06h53. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 02h56, thấp nhất 0,5m lúc 12h19. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 0,9m lúc 01h37, thấp nhất 0,5m lúc 18h01. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 06h57, thấp nhất 0,5m lúc 21h11. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 08h57, thấp nhất 0,7m lúc 17h00. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 08h57, thấp nhất 0,7m lúc 17h00. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,1m lúc 03h32, thấp nhất 0,6m lúc 20h08. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 08h57, thấp nhất 0,7m lúc 17h00. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 06h57, thấp nhất 0,5m lúc 21h11. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,7m lúc 00h13, thấp nhất 1,6m lúc 06h53. Sóng cao1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,3m lúc 18h22, thấp nhất 1,2m lúc 11h14. Sóng cao1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,3m lúc 18h22, thấp nhất 1,2m lúc 11h14. Sóng cao1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,1m lúc 05h44, thấp nhất 0,4m lúc 22h29. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 08h57, thấp nhất 0,7m lúc 17h00. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 06h57, thấp nhất 0,5m lúc 21h11. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 04h02, thấp nhất 0,4m lúc 10h09. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

26. Tuyến Sông Đốc – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 02h56, thấp nhất 0,5m lúc 12h19. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 08h57, thấp nhất 0,7m lúc 17h00. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 06h57, thấp nhất 0,5m lúc 21h11. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,3m lúc 19h29, thấp nhất 1,2m lúc 11h02. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp).

Các bài đã đăng
Trang 1 / 279