Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 26/11/2020.

Thứ Năm, 26/11/2020, 05:47 GMT+7

1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng NinhCó mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 2,8m lúc 14h27, thấp nhất 1,5m lúc 00h13. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải PhòngCó mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,3m lúc 10h39, thấp nhất 1,4m lúc 00h09. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng TrịCó mưa rào rải rác và có nơi có dông ở ven bờ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,0m lúc 21h48, thấp nhất 0,5m lúc 03h32. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà NẵngCó mưa rào rải rác và có nơi có dông ở ven bờ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Riêng Hoàng Sa có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5. Riêng Hoàng Sa cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 0,9m lúc 06h28, thấp nhất 0,4m lúc 13h51. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ; riêng Hoàng Sa sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động.

5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở ven bờ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,2m lúc 19h24, thấp nhất 0,7m lúc 12h33. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh HòaCó mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,6m lúc 19h52, thấp nhất 1,0m lúc 14h04. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh HòaCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,5m lúc 20h39, thấp nhất 0,9m lúc 13h26. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình ThuậnCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,9m lúc 21h36, thấp nhất 1,0m lúc 14h57. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ. 

9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,8m lúc 23h48, thấp nhất 2,0m lúc 06h00. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng: Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,8m lúc 23h33, thấp nhất 1,9m lúc 06h42. Sóng cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà MauCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 02h51, thấp nhất 0,5m lúc 19h15. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 0,8m lúc 23h59, thấp nhất 0,5m lúc 17h50. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 06h34, thấp nhất 0,4m lúc 20h37. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 09h20, thấp nhất 0,8m lúc 18h08. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 09h20, thấp nhất 0,8m lúc 18h08. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,0m lúc 02h58, thấp nhất 0,7m lúc 19h51. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 09h20, thấp nhất 0,8m lúc 18h08. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang: Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 06h34, thấp nhất 0,4m lúc 20h37. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng TàuCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,8m lúc 23h33, thấp nhất 1,9m lúc 06h42. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà MauCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,3m lúc 18h16, thấp nhất 1,1m lúc 10h02. Sóng cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ.

21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà MauCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,3m lúc 18h16, thấp nhất 1,1m lúc 10h02. Sóng cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ.

22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà MauCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,1m lúc 05h32, thấp nhất 0,3m lúc 22h07. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 09h20, thấp nhất 0,8m lúc 18h08. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 06h34, thấp nhất 0,4m lúc 20h37. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 04h08, thấp nhất 0,4m lúc 21h57. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

26. Tuyến Sông Đốc – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 02h51, thấp nhất 0,5m lúc 19h15. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 09h20, thấp nhất 0,8m lúc 18h08. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 06h34, thấp nhất 0,4m lúc 20h37. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,2m lúc 18h23, thấp nhất 1,1m lúc 11h00. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

Các bài đã đăng
Trang 1 / 279