Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 28/10/2020.

Thứ Tư, 28/10/2020, 06:24 GMT+7

1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 7-8, giật cấp 10. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,4m lúc 14h22, thấp nhất 0,9m lúc 00h13. Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động mạnh.

2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải Phòng:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 7-8, giật cấp 10. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,6m lúc 12h53, thấp nhất 1,1m lúc 00h26. Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động.

3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa 4-10km. Gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,0m lúc 22h17, thấp nhất 0,4m lúc 04h05. Sóng cao 4,0 - 6,0m, sau tăng lên 6,0 - 8,0m, biển động dữ dội.

4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa bão. Tầm nhìn xa 4-10km, giảm từ 2-4km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 9-11, vùng ần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,0m lúc 06h17, thấp nhất 0,2m lúc 14h36. Sóng cao 6,0 - 8,0m, vùng gần tâm 6,0 - 10m, biển động dữ dội.

5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi:

Có có mưa bão. Tầm nhìn xa 4-10km, giảm từ 2-4km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15.Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,2m lúc 21h27, thấp nhất 0,6m lúc 14h09. Sóng cao 4,0 - 6,0m, sau tăng lên 6,0 - 8,0m, biển động dữ dội.

6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa bão. Tầm nhìn xa 4-10km, giảm từ 2-4km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,5m lúc 22h24, thấp nhất 0,7m lúc 14h32. Sóng cao 4,0 - 6,0m, sau tăng lên 6,0 - 8,0m, biển động dữ dội.

7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa 4-10km. Gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,5m lúc 22h03, thấp nhất 0,8m lúc 14h33. Sóng cao 4,0 - 6,0m, sau tăng lên 6,0 - 8,0m, biển động dữ dội.

8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; riêng khu vực Bình Thuận gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,8m lúc 00h09, thấp nhất 0,7m lúc 15h42. Sóng cao 3,0 - 5,0m, biển động mạnh.

9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,9m lúc 00h22, thấp nhất 1,6m lúc 18h10. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,7m lúc 01h31, thấp nhất 1,5m lúc 18h29. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây cấp 5. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,8m lúc 04h44, thấp nhất 0,5m lúc 20h28. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây cấp 5. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 0,8m lúc 12h18, thấp nhất 0,5m lúc 19h37. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây cấp 5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 10h08, thấp nhất 0,4m lúc 20h54. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây cấp 5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 11h07, thấp nhất 0,7m lúc 03h36. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây cấp 5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 11h07, thấp nhất 0,7m lúc 03h36. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây cấp 5. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,1m lúc 14h08, thấp nhất 0,7m lúc 21h21. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây cấp 5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 11h07, thấp nhất 0,7m lúc 03h36. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây cấp 5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 10h08, thấp nhất 0,4m lúc 20h54. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,7m lúc 01h31, thấp nhất 1,5m lúc 18h29. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,2m lúc 19h19, thấp nhất 0,9m lúc 11h57. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,2m lúc 19h19, thấp nhất 0,9m lúc 11h57. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây cấp 5. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,0m lúc 06h57, thấp nhất 0,3m lúc 22h07. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây cấp 5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 11h07, thấp nhất 0,7m lúc 03h36. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây cấp 5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 10h08, thấp nhất 0,4m lúc 20h54. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây cấp 5. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,8m lúc 04h08, thấp nhất 0,3m lúc 22h02. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

26. Tuyến Sông Đốc – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây cấp 5. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,8m lúc 04h44, thấp nhất 0,5m lúc 20h28. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây cấp 5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 11h07, thấp nhất 0,7m lúc 03h36. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây cấp 5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 10h08, thấp nhất 0,4m lúc 20h54. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây cấp 5. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,2m lúc 19h29, thấp nhất 0,9m lúc 12h08. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp).

Các bài đã đăng
Trang 1 / 267