Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 26/10/2020.

Thứ Hai, 26/10/2020, 17:49 GMT+7

1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,7m lúc 13h14, thấp nhất 0,7m lúc 00h13. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải Phòng:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,9m lúc 12h19, thấp nhất 0,8m lúc 00h09. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa 4-10km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,0m lúc 21h20, thấp nhất 0,4m lúc 03h03. Sóng cao 3,0 - 4,0m, biển động.

4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rào và dông. Riêng Hàng Sa có mưa bão. Tầm nhìn xa 4-10km, giảm từ 2-4km trong mưa bão. Gió bắc đến tây bắc cấp 5, từ ngày mai phía gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 10. Riêng phía Nam quần đảo Hoàng Sa gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,1m lúc 04h41, thấp nhất 0,1m lúc 14h03. Sóng cao 7,0 - 9,0m, biển động dữ dội.

5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rào và dông, từ chiều mai có mưa bão. Tầm nhìn xa 4-10km, giảm từ 2-4km trong mưa bão. Gió đông bắc cấp 5, ngày mai gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 10. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,2m lúc 03h50, thấp nhất 0,5m lúc 13h29. Sóng cao 7,0 - 9,0m, biển động dữ dội.

6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông, từ chiều mai có mưa bão.Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 5, từ ngày mai gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 10. Quần đảo Trường Sa gió tây đến tây nam cấp 5, có lúc cấp 6; ngày mai gió mạnh dần lên cấp 7-8, riêng phía Bắc sau tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,6m lúc 00h51, thấp nhất 0,6m lúc 14h09. Sóng cao 3,0 - 5,0m, biển động rất mạnh.

7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông, từ chiều mai có mưa bão. Riêng Trường Sa có mưa bão. Tầm nhìn xa 4-10km, giảm từ 2-4km trong mưa bão. Gió bắc đến tây bắc cấp 5, từ ngày mai gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 10. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,5m lúc 00h14, thấp nhất 0,7m lúc 14h05. Sóng cao 3,0 - 5,0m, biển động rất mạnh.

8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây cấp 4, ngày mai tăng lên cấp 5, riêng khu vực Bình Thuận từ chiều mai gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,9m lúc 00h09, thấp nhất 0,6m lúc 15h08. Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động.

9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây cấp 4-5. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,9m lúc 23h59, thấp nhất 1,5m lúc 17h25. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây cấp 4-5. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,6m lúc 00h13, thấp nhất 1,4m lúc 17h56. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây cấp 4. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,8m lúc 04h50, thấp nhất 0,4m lúc 19h49. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây cấp 4. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 0,9m lúc 11h28, thấp nhất 0,5m lúc 19h54. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây cấp 4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 09h51, thấp nhất 0,4m lúc 20h20. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây cấp 4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 11h12, thấp nhất 0,7m lúc 02h45. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây cấp 4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 11h12, thấp nhất 0,7m lúc 02h45. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây cấp 4. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,1m lúc 13h28, thấp nhất 0,7m lúc 21h21. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây cấp 4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 11h12, thấp nhất 0,7m lúc 02h45. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây cấp 4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 09h51, thấp nhất 0,4m lúc 20h20. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây cấp 4-5. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,6m lúc 00h13, thấp nhất 1,4m lúc 17h56. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây cấp 4-5. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,2m lúc 19h19, thấp nhất 0,8m lúc 11h00. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây cấp 4-5. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,2m lúc 19h19, thấp nhất 0,8m lúc 11h00. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây cấp 4. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,0m lúc 10h19, thấp nhất 0,4m lúc 21h16. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km Gió tây cấp 4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 11h12, thấp nhất 0,7m lúc 02h45. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km.Gió tây cấp 4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 09h51, thấp nhất 0,4m lúc 20h20. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây cấp 4. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,8m lúc 04h15, thấp nhất 0,3m lúc 22h02. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

26. Tuyến Sông Đốc – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây cấp 4. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,8m lúc 04h50, thấp nhất 0,4m lúc 19h49. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây cấp 4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 11h12, thấp nhất 0,7m lúc 02h45. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi.Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây cấp 4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 09h51, thấp nhất 0,4m lúc 20h20. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây cấp 4. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,1m lúc 19h22, thấp nhất 0,8m lúc 11h11. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp).

Các bài đã đăng
Trang 1 / 267