Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 22/10/2020.

Thứ Năm, 22/10/2020, 00:41 GMT+7

1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng NinhCó mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 4,0m lúc 08h39, thấp nhất 0,6m lúc 19h37. Sóng cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ.

2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải PhòngCó mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,4m lúc 07h33, thấp nhất 0,4m lúc 21h02. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng TrịCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,1m lúc 04h23, thấp nhất 0,3m lúc 22h00. Sóng cao 1,0 - 2,0m, có lúc trên 2,0m, biển động nhẹ.

4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà NẵngCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Riêng Hoàng Sa gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,2m lúc 23h59, thấp nhất 0,1m lúc 08h54. Sóng cao 2,0 - 4,0m, có lúc trên 4,0m, biển động rất mạnh.

5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,4m lúc 00h11, thấp nhất 0,3m lúc 09h00. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh HòaCó mưa rào và dông vài nơi. Riêng Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Riêng Trường Sa có gió tây đến tây nam cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 2,1m lúc 00h12, thấp nhất 0,4m lúc 08h55. Sóng cao 1,5 - 2,5m, có lúc trên 2,5m, biển động.

7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh HòaĐêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,9m lúc 00h25, thấp nhất 0,5m lúc 09h53. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình ThuậnCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió bắc đến đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 2,1m lúc 01h21, thấp nhất 0,4m lúc 10h56. Sóng cao 1,0 - 2,0m, có lúc trên 2,0m, biển động nhẹ.

9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió bắc đến đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,7m lúc 04h06, thấp nhất 0,7m lúc 11h31. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng: Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió bắc đến đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,8m lúc 04h38, thấp nhất 0,8m lúc 12h24. Sóng cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà MauCó mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,1m lúc 06h25, thấp nhất 0,4m lúc 15h19. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,2m lúc 07h21, thấp nhất 0,4m lúc 15h29. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,3m lúc 09h00, thấp nhất 0,5m lúc 00h12. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 08h35, thấp nhất 0,5m lúc 22h38. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 08h35, thấp nhất 0,5m lúc 22h38. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,3m lúc 09h22, thấp nhất 0,5m lúc 00h10. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 08h35, thấp nhất 0,5m lúc 22h38. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang: Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,3m lúc 09h00, thấp nhất 0,5m lúc 00h12. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng TàuCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió bắc đến đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,8m lúc 04h38, thấp nhất 0,8m lúc 12h24. Sóng cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ.

20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà MauCó mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,4m lúc 22h22, thấp nhất 0,5m lúc 05h00. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà MauCó mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,4m lúc 22h22, thấp nhất 0,5m lúc 05h00. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà MauCó mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,5m lúc 07h25, thấp nhất 0,4m lúc 00h50. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 08h35, thấp nhất 0,5m lúc 22h38. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,3m lúc 09h00, thấp nhất 0,5m lúc 00h12. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 04h20, thấp nhất 0,2m lúc 21h57. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

26. Tuyến Sông Đốc – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,1m lúc 06h25, thấp nhất 0,4m lúc 15h19. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 08h35, thấp nhất 0,5m lúc 22h38. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,3m lúc 09h00, thấp nhất 0,5m lúc 00h12. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,5m lúc 22h27, thấp nhất 0,5m lúc 06h01. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

Các bài đã đăng
Trang 1 / 267