Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 20/10/2020.

Thứ Ba, 20/10/2020, 16:47 GMT+7

1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng NinhCó mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,8m lúc 08h00, thấp nhất 0,8m lúc 18h23. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải PhòngCó mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,3m lúc 06h03, thấp nhất 0,4m lúc 20h06. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng TrịCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,2m lúc 03h20, thấp nhất 0,3m lúc 20h58. Sóng cao 2,5 - 3,5m, biển động.

4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà NẵngCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Riêng Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Riêng Hoàng Sa có gió đông bắc đến bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,2m lúc 23h59, thấp nhất 0,2m lúc 07h52. Sóng cao 3,0 - 4,0m, biển động.

5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Riêng Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,4m lúc 00h11, thấp nhất 0,3m lúc 07h41. Sóng cao 2,5 - 3,5m, biển động.

6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh HòaCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc mạnh cấp 4-5. Riêng Trường Sa có gió tây đến tây nam cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 2,0m lúc 23h59, thấp nhất 0,4m lúc 08h33. Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động.

7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh HòaCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc mạnh cấp 4-5. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,9m lúc 23h59, thấp nhất 0,5m lúc 08h46. Sóng cao 2,5 - 3,5m, biển động.

8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình ThuậnCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây bắc cấp 4. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 2,0m lúc 01h10, thấp nhất 0,5m lúc 10h16. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. 

9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây bắc cấp 4. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,9m lúc 03h38, thấp nhất 0,5m lúc 10h41. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng: Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây bắc cấp 4. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,9m lúc 04h15, thấp nhất 0,7m lúc 11h39. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà MauCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây bắc cấp 3-4. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,1m lúc 05h46, thấp nhất 0,3m lúc 14h11. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây bắc cấp 3-4. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,3m lúc 06h25, thấp nhất 0,4m lúc 14h28. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây bắc cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,2m lúc 06h34, thấp nhất 0,5m lúc 23h43. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây bắc cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 08h01, thấp nhất 0,5m lúc 22h04. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây bắc cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 08h01, thấp nhất 0,5m lúc 22h04. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây bắc cấp 3-4. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,3m lúc 08h37, thấp nhất 0,5m lúc 23h47. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây bắc cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 08h01, thấp nhất 0,5m lúc 22h04. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang: Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây bắc cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,2m lúc 06h34, thấp nhất 0,5m lúc 23h43. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng TàuCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây bắc cấp 4. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,9m lúc 04h15, thấp nhất 0,7m lúc 11h39. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà MauCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây bắc cấp 3-4. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,5m lúc 22h20, thấp nhất 0,5m lúc 05h00. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà MauCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây bắc cấp 3-4. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,5m lúc 22h20, thấp nhất 0,5m lúc 05h00. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà MauCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây bắc cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,5m lúc 07h02, thấp nhất 0,4m lúc 23h59. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây bắc cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 08h01, thấp nhất 0,5m lúc 22h04. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây bắc cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,2m lúc 06h34, thấp nhất 0,5m lúc 23h43. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây bắc cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 04h15, thấp nhất 0,1m lúc 21h57. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

26. Tuyến Sông Đốc – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây bắc cấp 3-4. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,1m lúc 05h46, thấp nhất 0,3m lúc 14h11. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây bắc cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 08h01, thấp nhất 0,5m lúc 22h04. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây bắc cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,2m lúc 06h34, thấp nhất 0,5m lúc 23h43. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây bắc cấp 3-4. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,5m lúc 22h15, thấp nhất 0,5m lúc 05h09. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

Các bài đã đăng
Trang 1 / 268