Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 19/09/2020.

Thứ Bảy, 19/09/2020, 17:48 GMT+7

1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 2,5m lúc 07h54, thấp nhất 1,8m lúc 14h22. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải Phòng:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió đông nam cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,3m lúc 00h09, thấp nhất 1,3m lúc 10h05. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rào và dông rải rác, ngày mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió nam đến đông nam cấp 4-5. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,3m lúc 01h28, thấp nhất 0,4m lúc 08h14. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rào và dông rải rác, ngày mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió đông nam cấp 4-5. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,0m lúc 23h59, thấp nhất 0,4m lúc 17h36. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rào và dông rải rác, ngày mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió nam đến đông nam cấp 4-5. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,4m lúc 23h37, thấp nhất 0,6m lúc 05h26. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam đến nam cấp 4-5. Riêng Trường Sa gió nam đến đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,8m lúc 12h22, thấp nhất 1,1m lúc 19h47. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông rải rác, ngày mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam đến nam cấp 4-5. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,6m lúc 12h30, thấp nhất 0,9m lúc 06h08. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,9m lúc 14h23, thấp nhất 1,0m lúc 07h45. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ. 

9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 4,0m lúc 15h44, thấp nhất 1,1m lúc 09h33. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,8m lúc 04h03, thấp nhất 1,3m lúc 10h04. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ. 

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4-5. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 06h09, thấp nhất 0,5m lúc 23h59. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4-5. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,0m lúc 04h32, thấp nhất 0,4m lúc 22h43. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. 

13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 05h21, thấp nhất 0,5m lúc 22h41. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 03h02, thấp nhất 0,6m lúc 20h51. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. 

15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 03h02, thấp nhất 0,6m lúc 20h51. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4-5. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,1m lúc 07h29, thấp nhất 0,6m lúc 23h59. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 03h02, thấp nhất 0,6m lúc 20h51. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 05h21, thấp nhất 0,5m lúc 22h41. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4-5. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,8m lúc 04h03, thấp nhất 1,3m lúc 10h04. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,3m lúc 10h29, thấp nhất 0,9m lúc 16h12. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,3m lúc 10h29, thấp nhất 0,9m lúc 16h12. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. 

22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,0m lúc 08h15, thấp nhất 0,5m lúc 00h40. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. 

23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 03h02, thấp nhất 0,6m lúc 20h51. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. 

24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 05h21, thấp nhất 0,5m lúc 22h41. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,8m lúc 03h57, thấp nhất 0,2m lúc 21h57. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

26. Tuyến Sông Đốc – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4-5. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 06h09, thấp nhất 0,5m lúc 23h59. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 03h02, thấp nhất 0,6m lúc 20h51. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 05h21, thấp nhất 0,5m lúc 22h41. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. 

29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4-5. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,3m lúc 09h28, thấp nhất 0,9m lúc 16h06. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp).

Các bài đã đăng
Trang 1 / 261