Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 18/09/2020.

Thứ Sáu, 18/09/2020, 18:28 GMT+7

1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 2,7m lúc 18h57, thấp nhất 1,6m lúc 01h59. Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động.

2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải Phòng:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,4m lúc 18h41, thấp nhất 1,0m lúc 08h35. Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động.

3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió đông đến đông nam cấp 4-5. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,2m lúc 00h33, thấp nhất 0,3m lúc 07h23. Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động.

4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió đông đến đông nam cấp 4-5; riêng Hoàng Sa gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 0,9m lúc 10h52, thấp nhất 0,3m lúc 17h25. Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động.

5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió đông đến đông nam cấp 4-5. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,5m lúc 11h04, thấp nhất 0,7m lúc 17h14. Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động.

6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sau gió giảm dần; riêng Trường Sa gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,9m lúc 11h37, thấp nhất 0,9m lúc 18h06. Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động.

7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sau gió giảm dần. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,7m lúc 11h28, thấp nhất 0,9m lúc 18h18. Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động.

8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây nam cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 2,0m lúc 13h15, thấp nhất 1,0m lúc 19h32. Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động.

9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây nam cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 4,1m lúc 14h53, thấp nhất 0,9m lúc 21h16. Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động.

10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây nam cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,9m lúc 15h29, thấp nhất 1,2m lúc 21h41. Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa 4-10km. Gió tây nam cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 16h26, thấp nhất 0,5m lúc 23h28. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa 4-10km. Gió tây nam cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,1m lúc 16h09, thấp nhất 0,4m lúc 22h15. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa 4-10km. Gió tây nam cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 14h14, thấp nhất 0,6m lúc 22h07. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa 4-10km. Gió tây nam cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 02h06, thấp nhất 0,7m lúc 07h27. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa 4-10km. Gió tây nam cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 02h06, thấp nhất 0,7m lúc 07h27. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa 4-10km. Gió tây nam cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,1m lúc 06h44, thấp nhất 0,6m lúc 23h47. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa 4-10km. Gió tây nam cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 02h06, thấp nhất 0,7m lúc 07h27. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa 4-10km. Gió tây nam cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 14h14, thấp nhất 0,6m lúc 22h07. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây nam cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,9m lúc 15h29, thấp nhất 1,2m lúc 21h41. Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động.

20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây nam cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,3m lúc 09h27, thấp nhất 0,8m lúc 15h00. Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động.

21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây nam cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,3m lúc 09h27, thấp nhất 0,8m lúc 15h00. Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động.

22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 0,8m lúc 16h01, thấp nhất 0,5m lúc 00h23. Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động.

23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa 4-10km. Gió tây nam cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 02h06, thấp nhất 0,7m lúc 07h27. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa 4-10km. Gió tây nam cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 14h14, thấp nhất 0,6m lúc 22h07. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa 4-10km. Gió tây nam cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,7m lúc 15h51, thấp nhất 0,3m lúc 21h51. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

26. Tuyến Sông Đốc – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa 4-10km. Gió tây nam cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 16h26, thấp nhất 0,5m lúc 23h28. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa 4-10km. Gió tây nam cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 02h06, thấp nhất 0,7m lúc 07h27. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa 4-10km. Gió tây nam cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 14h14, thấp nhất 0,6m lúc 22h07. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa 4-10km. Gió tây nam cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,3m lúc 09h29, thấp nhất 0,7m lúc 15h08. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp).

Các bài đã đăng
Trang 1 / 260