Về thông số kỹ thuật độ sâu khu thủy diện cảng Phú Quý

Thứ Sáu, 28/08/2020, 10:52 GMT+7

BTN – 11 – 2020

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận

Căn cứ Đơn đề nghị số 350/BQLCPQ-KHKT ngày 17/08/2020 của Ban quản lý cảng Phú Quý về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu thủy diện cảng Phú Quý, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CPQ_2008, tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 8 năm 2020 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

 Trong phạm vi khảo sát khu thủy diện cảng Phú Quý được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A1

10°30’13,8” N

108°56’57,5” E

10°30’10,1” N

108°57’03,9” E

A2

10°30’14,3” N

108°56’59,6” E

10°30’10,6” N

108°57’06,0” E

A3

10°30’12,8” N

108°56’59,9” E

10°30’09,0” N

108°57’06,3” E

A4

10°30’12,0” N

108°56’56,3” E

10°30’08,3” N

108°57’02,7” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 3,7m.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Ban quản lý cảng Phú Quý (1)./.

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Nam)