Về việc điều chỉnh vị trí phao báo hiệu HP2 báo hiệu luồng ra/vào cầu cảng 10, 11 thuộc Khu bến cảng chuyên dùng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất

Thứ Năm, 10/09/2020, 10:10 GMT+7

QNI-16-2020

Vùng biển

Tên luồng

 

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Quảng Ngãi

: Luồng ra/vào cầu cảng 10, 11 thuộc Khu bến cảng chuyên dùng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất

: Phao HP2

:

 

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

15°24'28.0"

108°47'31.0"

15°24'24.3"

108°47'37.6"

 

Căn cứ đơn đề nghị Thông báo hàng hải số 672/HPDQ-PXD ngày 08/9/2020 về việc điều chỉnh phao HP2 báo hiệu luồng ra/vào cầu cảng 10, 11 thuộc Khu bến cảng chuyên dùng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo điều chỉnh vị trí phao báo hiệu HP2 báo hiệu luồng ra/vào cầu cảng 10, 11 thuộc Khu bến cảng chuyên dùng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất về vị trí thiết kế mới như sau:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

15°24'31.2"

108°47'25.8"

15°24'27.5"

108°47'32.4"

 

    Các đặc tính khác của báo hiệu không thay đổi.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50023, V14S0023;

                - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn.

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)

 

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 522