Về phương tiện thi công công trình Cầu chắn sóng Bến du thuyền cảng khách quốc tế Hòn Gai tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Thứ Năm, 03/09/2020, 14:48 GMT+7

QNH-19-2020

Vùng biển         : Quảng Ninh

Tên luồng                   : Hòn Gai - Cái Lân

Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 193/CV-PTDA/HLC  ngày 31/8/2020 của Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long; Văn bản số 935/CVHHQN-PC ngày 31/8/2020 về việc cho phép phương tiện hoạt động thi công công trình hạng mục kè chắn sóng Bến du thuyền cảng khách Quốc tế Hòn Gai tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về phương tiện thi công công trình Cầu chắn sóng Bến du thuyền Cảng khách quốc tế Hòn Gai tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh như sau:

1. Khu vực thi công công trình: theo Thông báo hàng hải số 175(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 29/5/2020.

2. Các phương tiện tham gia thi công:

Stt

Tên phương tiện

Số đăng ký

Chủng loại

1

Thăng Long TL01

HN-1854

Tàu đẩy

2

Sà lan TL03

HN-0378

Sà lan

3. Thời gian hoạt động thi công: Từ ngày 03/9/2020 đến ngày 17/12/2020.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân cần chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)