Về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến và vùng quay tàu cảng Green Port - Hải Phòng

Thứ Ba, 01/09/2020, 14:46 GMT+7

HPG-108-2020

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

       Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 28.8/DDN ngày 28/8/2020 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ cảng Xanh; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến và vùng quay tàu cảng Green Port - Hải Phòng, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ"  như sau:

      1. Vùng nước trước bến:

       Trong phạm vi vùng nước trước bến được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

A

20°51'59.6"

 106°43'13.3"

 20°51'56.0"

 106°43'20.1"

B

 20°52'00.7"

 106°43'13.6"

 20°51'57.1"

 106°43'20.3"

C

 20°51'53.1"

 106°43'22.5"

 20°51'49.5"

 106°43'29.3"

D

 20°51'52.8"

 106°43'21.4"

 20°51'49.2"

 106°43'28.2"

         Độ sâu đạt: -8,4m (âm tám mét tư).

2. Vùng quay tàu

    Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi đường tròn, bán kính 110m với tâm là điểm O tại vị trí có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

 20°52'00.4"

 106°43'18.1"

 20°51'56.8"

 106°43'24.9"

 

       Độ sâu đạt: -6,4m (âm sáu mét tư).

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 522