Về việc phục hồi hoạt động đăng tiêu 3 luồng hàng hải Cửa Lò

Thứ Ba, 01/09/2020, 14:45 GMT+7

NAN-24-2020

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Nghệ An

: Cửa Lò

: Đăng tiêu 3

:

 

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°50'03.8"

105°42'57.6"

18°50'00.2"

105°43'04.3"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc phục hồi hoạt động đăng tiêu 3 luồng hàng hải Cửa Lò;

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo phục hồi hoạt động đăng tiêu 3 luồng hàng hải Cửa Lò như sau:

    - Vị trí: Nằm trên mỏm phía Nam núi Nghi Thiết;

    - Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°50'03.8"

105°42'57.6"

18°50'00.2"

105°43'04.3"

 

    - Tác dụng: Báo hiệu an toàn phía Nam, tàu thuyền được phép hành trình ở phía Nam của báo hiệu;

    a. Đặc tính nhận biết ban ngày

    - Hình dạng: Hình trụ;

    - Màu sắc: Nửa phía trên màu vàng, nửa phía dưới màu đen;

    - Số hiệu: Chữ "ĐT3" màu đỏ trên nền vàng;

    - Chiều cao toàn bộ: +10,4m tính đến mực nước số "0" hải đồ;

    - Chiều cao công trình: +9,1m tính đến móng công trình;

    - Chiều rộng trung bình: 1,7m;

    - Tầm hiệu lực ban ngày: 5,4 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74;

    b. Đặc tính ánh sáng ban đêm

    - Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp nhanh nhóm 6 với một chớp dài chu kỳ 15,0 giây;

    - Phạm vi chiếu sáng: 360°;

    - Chiều cao tâm sáng: +9,5m tính đến móng công trình;

    - Tầm hiệu lực ánh sáng: 8,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74.

    Thông báo hàng hải số 255(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 05/8/2020 không còn hiệu lực.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40014, V14N0014;

                - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn.

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)