Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy

Thứ Tư, 26/08/2020, 15:42 GMT+7

NAN-23-2020

 

Vùng biển

: Nghệ An

Tên luồng

: Cửa Hội - Bến Thủy

        Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy được đo đạc và hoàn thành ngày 21/8/2020; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" hải đồ) như sau:

1. Đoạn từ phao số 0 đến thượng lưu phao số 2 khoảng 280m (dài khoảng 750m)

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -3,0m (âm ba mét).

2. Đoạn từ thượng lưu phao số 2 khoảng 280m đến cặp phao số 3, 4 (dài khoảng 950m)

       Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -1,5m (âm một mét rưỡi).

3. Đoạn từ cặp phao số 3, 4 đến thượng lưu phao số 8 khoảng 250m (dài khoảng 2.300m)

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -3,4m (âm ba mét tư).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50014, VN4N0014;

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)

Các bài đã đăng
Trang 1 / 522