Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 20/05/2020.

Thứ Tư, 20/05/2020, 17:05 GMT+7

1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng NinhCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam đến nam cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,0m lúc 16h59, thấp nhất 1,4m lúc 23h59. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải PhòngCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam đến nam cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,3m lúc 14h40, thấp nhất 1,5m lúc 06h14. Sóng cao 1,0 - 2,0m, có lúc trên 2,0m, biển động nhẹ.

3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng TrịKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,0m lúc 11h24, thấp nhất 0,5m lúc 17h41. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà NẵngCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 3-4.  Hoàng Sa có gió tây nam cấp 4-5. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,0m lúc 09h22, thấp nhất 0,3m lúc 16h12. Sóng cao 1,0 - 2,0m, có lúc trên 2,0m, biển động nhẹ.

5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,3m lúc 08h04, thấp nhất 0,5m lúc 16h01. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh HòaCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 4. Riêng Trường Sa gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,6m lúc 09h07, thấp nhất 0,8m lúc 16h58. Sóng cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ.

7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh HòaCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 4. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,5m lúc 09h14, thấp nhất 0,7m lúc 16h37. Sóng cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ.

8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình ThuậnCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,9m lúc 10h56, thấp nhất 0,8m lúc 18h36. Sóng cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ.

9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,5m lúc 12h44, thấp nhất 1,0m lúc 19h29. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,4m lúc 13h31, thấp nhất 1,0m lúc 19h42. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà MauCó mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 14h56, thấp nhất 0,3m lúc 23h17. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 0,9m lúc 14h56, thấp nhất 0,4m lúc 06h42. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 17h59, thấp nhất 0,5m lúc 03h44. Sóng cao 0,5 - 1,5m. 

14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 0,9m lúc 14h56, thấp nhất 0,5m lúc 06h14. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 0,9m lúc 14h56, thấp nhất 0,5m lúc 06h14. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,2m lúc 17h02, thấp nhất 0,6m lúc 08h59. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 0,9m lúc 14h56, thấp nhất 0,5m lúc 06h14. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 17h59, thấp nhất 0,5m lúc 03h44. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng TàuCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,4m lúc 13h31, thấp nhất 1,0m lúc 19h42. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà MauCó mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,3m lúc 07h16, thấp nhất 1,0m lúc 14h12. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà MauCó mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,3m lúc 07h16, thấp nhất 1,0m lúc 14h12. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà MauCó mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,0m lúc 18h28, thấp nhất 0,4m lúc 11h10. Sóng cao 0,5 - 1,5m. 

23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 0,9m lúc 14h56, thấp nhất 0,5m lúc 06h14. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 17h59, thấp nhất 0,5m lúc 03h44. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,7m lúc 15h57, thấp nhất 0,2m lúc 22h08. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

26. Tuyến Sông Đốc – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 14h56, thấp nhất 0,3m lúc 23h17. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 0,9m lúc 14h56, thấp nhất 0,5m lúc 06h14. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 17h59, thấp nhất 0,5m lúc 03h44. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,3m lúc 07h19, thấp nhất 1,0m lúc 14h04. Sóng cao 0,5 - 1,5m. 

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

Các bài đã đăng
Trang 1 / 239