Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 19/05/2020.

Thứ Ba, 19/05/2020, 17:47 GMT+7

1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam đến nam cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 2,6m lúc 16h48, thấp nhất 1,7m lúc 23h44. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải Phòng:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam đến nam cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,0m lúc 00h09, thấp nhất 1,6m lúc 07h16. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nam cấp 4. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,0m lúc 10h40, thấp nhất 0,5m lúc 17h07. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà Nẵng:

Không mưa. Riêng Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nam cấp 4. Riêng Hoàng Sa có gió tây nam đến nam cấp 4-5. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 0,9m lúc 09h05, thấp nhất 0,4m lúc 02h42. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nam cấp 4. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,2m lúc 07h58, thấp nhất 0,7m lúc 15h16. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Trường Sa không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nam đến tây nam cấp 3-4. Riêng Trường Sa gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,5m lúc 09h29, thấp nhất 1,0m lúc 17h04. Sóng cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ.

7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nam đến tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,5m lúc 08h57, thấp nhất 0,8m lúc 16h03. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,8m lúc 10h50, thấp nhất 0,9m lúc 18h25. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,6m lúc 12h27, thấp nhất 1,3m lúc 19h01. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,4m lúc 12h12, thấp nhất 1,2m lúc 19h20. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 14h56, thấp nhất 0,4m lúc 22h49. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 0,9m lúc 14h28, thấp nhất 0,4m lúc 06h30. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 20h03, thấp nhất 0,5m lúc 09h23. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 0,9m lúc 21h02, thấp nhất 0,6m lúc 06h09. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 0,9m lúc 21h02, thấp nhất 0,6m lúc 06h09. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,2m lúc 16h23, thấp nhất 0,6m lúc 08h42. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 0,9m lúc 21h02, thấp nhất 0,6m lúc 06h09. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 20h03, thấp nhất 0,5m lúc 09h23. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,4m lúc 12h12, thấp nhất 1,2m lúc 19h20. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,3m lúc 07h24, thấp nhất 1,2m lúc 14h02. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,3m lúc 07h24, thấp nhất 1,2m lúc 14h02. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,0m lúc 18h33, thấp nhất 0,4m lúc 10h59. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 0,9m lúc 21h02, thấp nhất 0,6m lúc 06h09. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 20h03, thấp nhất 0,5m lúc 09h23. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,7m lúc 16h02, thấp nhất 0,2m lúc 22h08. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

26. Tuyến Sông Đốc – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 14h56, thấp nhất 0,4m lúc 22h49. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 0,9m lúc 21h02, thấp nhất 0,6m lúc 06h09. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 20h03, thấp nhất 0,5m lúc 09h23. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,2m lúc 07h16, thấp nhất 1,2m lúc 14h14. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp).

Các bài đã đăng
Trang 1 / 239