Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1”, “A2” phục vụ thi công kích cống D3200 thuộc dự án vệ sinh môi trường TP. Hồ Chí Minh- giai đoạn 2

Thứ Ba, 12/05/2020, 16:05 GMT+7

HCM – TG – 24 – 2020

·         Vùng biển:   Thành phố Hồ Chí Minh

·         Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

- Tên báo hiệu:   Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1”, “A2

Căn cứ Đơn đề nghị số 1137/BHTĐT-DA5 ngày 06/5/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông báo hàng hải thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1”, “A2” phục vụ thi công kích cống D3200 thuộc dự án vệ sinh môi trường TP. Hồ Chí Minh- giai đoạn 2,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1”, “A2” phục vụ thi công kích cống D3200 thuộc dự án vệ sinh môi trường TP. Hồ Chí Minh- giai đoạn 2 với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

“A1”

10046’47,2”N

106044’20,0”E

10046’43,6”N

106044’26,5”E

“A2”

10046’46,9”N

106044’27,9”E

10046’43,2”N

106044’34,5”E

·         Tác dụng: Báo hiệu khu vực thi công phục vụ thi công kích cống D3200 thuộc dự án vệ sinh môi trường TP. Hồ Chí Minh- giai đoạn 2;

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

1.     Đặc tính nhận biết ban ngày:

·         Hình dạng: Hình tháp;

·         Màu sắc: Màu vàng;

·         Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;

·         Số hiệu: “A1”, “A2”, màu đỏ;

2.     Đặc tính nhận biết ban đêm:

·         Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12,0 giây;

·         Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,0 Hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, chú ý các phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo an toàn hàng hải./.

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Nam)