Về việc chấm dứt hoạt động 04 phao báo hiệu CT1, CT2, CT3, CT4 khống chế phạm vi khu vực thi công trụ T2, T3 tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long

Thứ Hai, 11/05/2020, 15:43 GMT+7

HPG-56-2020

Vùng biển             : Hải Phòng

Tên luồng              : Hải Phòng

Tên đoạn luồng      : Lạch Huyện

Tên báo hiệu          : CT1, CT2, CT3, CT4

Tọa độ địa lý           :

Tên phao báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

CT1

20048’56.2”

106053’41.4”

20048’52.7”

106053’48.1”

CT2

20048’47.0”

106053’51.1”

20048’43.4”

106053’57.9”

CT3

20048’39.5”

106054’35.7”

20048’35.9”

106054’42.4”

CT4

20048’48.7”

106054’25.9”

20048’45.1”

106054’32.7”

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc thu hồi 04 phao báo hiệu CT1, CT2, CT3, CT4 khống chế phạm vi khu vực thi công trụ T2, T3 tuyến cáp treo Cát Hải – Phù Long;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: 04 phao báo hiệu CT1, CT2, CT3, CT4 khống chế phạm vi khu vực thi công trụ T2, T3 tuyến cáp treo Cát Hải – Phù Long chấm dứt hoạt động từ ngày 11/5/2020.

Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 529