Về khu vực thi công và thiết lập 06 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng báo hiệu khu vực thi công xây dựng tuyến cáp treo thuộc Dự án khu vui chơi giải trí Cửa Hội

Thứ Hai, 11/05/2020, 15:42 GMT+7

NAN-16-2020

Vùng biển         : Nghệ An

Tên luồng           : Cửa Hội - Bến Thủy

Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 0805/DDN ngày 11/5/2020 của Công ty Cổ phần Vinpearl;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công và thiết lập 06 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng báo hiệu khu vực thi công xây dựng tuyến cáp treo thuộc Dự án khu vui chơi giải trí Cửa Hội như sau:

1. Khu vực thi công công trình:

Khu vực thi công công trình được giới hạn bởi các điểm sau:

STT

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

V1

18°46'35.0"

105°44'58.1"

18°46'31.4"

105°45'04.9"

2

V2

18°47'56.0"

105°46'07.8"

18°47'52.4"

105°46'14.6"

3

V3

18°47'48.9"

105°46'14.5"

18°47'45.3"

105°46'21.3"

4

V4

18°46'27.9"

105°45'04.8"

18°46'24.3"

105°45'11.6"

2. Thiết lập 06 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng báo hiệu khu vực thi công:

        - Vị trí: Nằm trên vùng biển thuộc phường Nghi Hòa và Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An;

- Tọa độ địa lý:

STT

Tên phao

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

X1

18°47'37.5"

105°46'04.8"

18°47'33.9"

105°46'11.5"

2

X2

18°47'31.3"

105°45'59.3"

18°47'27.7"

105°46'06.0"

3

X3

18°47'43.5"

105°45'57.1"

18°47'40.0"

105°46'03.8"

4

X4

18°47'37.3"

105°45'51.6"

18°47'33.7"

105°45'58.3"

5

X5

18°46'50.2"

105°45'24.0"

18°46'46.6"

105°45'30.7"

6

X6

18°46'56.2"

105°45'16.3"

18°46'52.6"

105°45'23.0"

- Tác dụng: Báo hiệu khống chế khu vực thi công xây dựng tuyến cáp treo thuộc Dự án khu vui chơi giải trí Cửa Hội;

a. Đặc tính nhận biết ban ngày

- Hình dạng: Hình nón;

- Màu sắc: Màu vàng;

- Dấu hiệu đỉnh: Một chữ "X" màu vàng;

- Số hiệu: Các chữ "X1", "X2", "X3", "X4", “X5”, “X6” màu đỏ;

- Chiều cao toàn bộ: 2,6 m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực ban ngày: 1,1 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74;

b. Đặc tính ánh sáng ban đêm

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng vàng chớp nhóm (3+1) chu kỳ 12,0s [Fl(3+1)Y.12s];

- Phạm vi chiếu sáng: 360°;

- Chiều cao tâm sáng: 1,7 m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN40014, V14N0014;

                + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)