Về việc chấm dứt hoạt động 04 phao báo hiệu ĐT1, ĐT2, ĐT3, ĐT4 khống chế khu vực thi công công trình cầu Hoàng Văn Thụ

Thứ Sáu, 08/05/2020, 09:02 GMT+7

HPG-54-2020

Vùng biển

Tên luồng

Tên đoạn luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Hải Phòng

: Hải Phòng

: Sông Cấm

: Phao ĐT1, ĐT2, ĐT3, ĐT4

:

 

 

Tên phao báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

ĐT1

20°52'07.5"

106°40'49.4"

20°52'03.9"

106°40'56.2"

ĐT2

20°52'04.9"

106°40'49.4"

20°52'01.3"

106°40'56.2"

ĐT3

20°52'07.2"

106°40'40.1"

20°52'03.6"

106°40'46.8"

ĐT4

20°52'04.6"

106°40'40.1"

20°52'01.0"

106°40'46.8"

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc thu hồi 04 phao báo hiệu ĐT1, ĐT2, ĐT3, ĐT4 khống chế khu vực thi công công trình cầu Hoàng Văn Thụ;

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: 04 phao báo hiệu ĐT1, ĐT2, ĐT3, ĐT4 khống chế khu vực thi công công trình cầu Hoàng Văn Thụ chấm dứt hoạt động từ ngày 08/5/2020.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

                - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn.

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)