Dự báo các trường hải dương phục vụ hoạt động khai thác T4-2020 (P3)

1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ

- Phía bắc Vịnh: Dòng chảy từ phía nam Vịnh chảy lên và hướng về phía vùng biên Hải phòng - Quảng Ninh. Tốc độ dòng chảy trung bình khoảng 0,1 hải lý/giờ, lớn nhất 0,4 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng 21,1- 6,6oC, trung bình 23,7oC.

- Phía nam Vịnh: Dòng chảy từ cửa Vịnh chảy vào và hướng lên phía bắc Vịnh. Tốc độ dòng chảy trung bình khoảng 0,3 hải lý/giờ, lớn nhất 0,5 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển dao động từ 21,8 - 26,9oC, trung bình 24,8oC.

2. Vùng biển Quảng Trị đến Bình Thuận

Dòng chảy từ Quảng Ngãi chảy về Nha Trang hợp với dòng chảy từ Phan Thiết lên và hướng ra ngoài khơi Nam trung bộ. Tốc độ dòng chảy trung bình 0,6 hải lý/giờ và lớn nhất đạt 1,2 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động trong khoảng 24,2- 30,0oC, trung bình 27,4oC.

3. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa và bắc Biển Đông

Dòng chảy chủ yếu từ Quần đảo Hoàng Sa hướng về phía Đông Bắc Biển Đông. Tốc độ dòng chảy trung bình 0,5 hải lý/giờ, lớn nhât 1,4 hải lý/giờ khu vực KĐ:113o00’-115o30’ VĐ: 17o00’- 19o00’ xuất hiện xoáy. Nhiệt độ nước biển dao động: 23,5 - 29,5oC, trung bình 26,9oC.

4. Vùng biển giữa Biển Đông

Tốc độ trung bình 0,5 hải lý/giờ, lớn nhất 1,5 hải lý/giờ, khu vực KĐ:110o00’ - 113o00’ VĐ: 11o00’- 16o00’; KĐ:114o00’-117o00’ VĐ:13o00’ - 16o00’ xuất hiện xoáy. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng 27,3 - 30,0oC, trung bình 28,9oC.

5. Vùng biển quần đảo Trường Sa và nam Biển Đông

Tốc độ dòng chảy trung bình 0,5 hải lý/giờ, lớn nhất 1,3 hải lý/giờ. Khu vực KĐ:109o00’ - 112o00’ VĐ: 8o30’- 11o00’; KĐ:114o00’ -117o00’ VĐ: 9o00’- 11o00’ xuất hiện xoáy. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng: 26,1-29,7oC, trung bình 28,5oC.

6. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau

Dòng chảy có hướng chủ yếu theo hướng từ Bình Thuận đến Cà Mau. Hướng dòng chảy chủ yếu hướng từ Cà Mau đến Bình Thuận, tốc độ dòng chảy trung bình khoảng 0,3 hải lý/giờ, lớn nhất đạt khoảng 0,8 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 27,6 -29,9oC, trung bình 28,9oC.

 7. Vùng biển Tây Nam Bộ

Khu vực ven bờ dòng chảy hầu hết có hướng về phía Vịnh Thái Lan. Tốc độ dòng chảy trung bình 0,2 hải lý/giờ và lớn nhất 0,4 hải lý. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 28,9- 30,1oC, trung bình 29,8oC.

(Nguồn Viện nghiên cứu Hải sản)