Giấy phép thiết lập Mạng viễn thông công cộng

Thứ Hai, 13/04/2020, 15:45 GMT+7

(Vishipel) - Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam tiếp tục được cấp phép thiết lập Mạng viễn thông công cộng.

Tải toàn bộ Giấy phép tại đây

GP mang VTCC