Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 17/01/2020.

Thứ Sáu, 17/01/2020, 17:43 GMT+7

1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng NinhKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 2,6m lúc 23h59, thấp nhất 2,0m lúc 05h56. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải PhòngKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,1m lúc 08h46, thấp nhất 1,3m lúc 00h09. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng TrịCó mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,0m lúc 18h09, thấp nhất 0,4m lúc 00h10. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà NẵngCó mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5, riêng Hoàng Sa cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 0,8m lúc 16h29, thấp nhất 0,5m lúc 23h36. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,2m lúc 15h50, thấp nhất 0,7m lúc 23h31. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh HòaCó mưa rào vài nơi. Riêng Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5, riêng phía tây Trường Sa cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,5m lúc 18h06, thấp nhất 0,9m lúc 09h07. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh HòaCó mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,5m lúc 17h05, thấp nhất 0,9m lúc 09h59. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình ThuậnKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,8m lúc 18h42, thấp nhất 0,9m lúc 11h51. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,7m lúc 20h08, thấp nhất 1,9m lúc 13h29. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,7m lúc 20h56, thấp nhất 1,8m lúc 13h37. Sóng cao 0,5 - 1,5m. 

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà MauKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 23h11, thấp nhất 0,3m lúc 15h19. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,0m lúc 21h52, thấp nhất 0,3m lúc 15h07. Sóng cao 0,5 - 1,0m. 

13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 23h59, thấp nhất 0,5m lúc 15h56. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 07h16, thấp nhất 0,7m lúc 15h24. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 07h16, thấp nhất 0,7m lúc 15h24. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,1m lúc 23h59, thấp nhất 0,7m lúc 16h06. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 07h16, thấp nhất 0,7m lúc 15h24. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 23h59, thấp nhất 0,5m lúc 15h56. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng TàuKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6.. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,7m lúc 20h56, thấp nhất 1,8m lúc 13h37. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà MauKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,2m lúc 14h22, thấp nhất 0,8m lúc 07h15. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà MauKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,2m lúc 14h22, thấp nhất 0,8m lúc 07h15. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà MauKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,0m lúc 23h59, thấp nhất 0,5m lúc 16h24. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 07h16, thấp nhất 0,7m lúc 15h24. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 23h59, thấp nhất 0,5m lúc 15h56. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,8m lúc 04h02, thấp nhất 0,3m lúc 10h15. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

26. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 23h11, thấp nhất 0,3m lúc 15h19. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 07h16, thấp nhất 0,7m lúc 15h24. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 23h59, thấp nhất 0,5m lúc 15h56. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,2m lúc 14h30, thấp nhất 0,9m lúc 07h07. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

Các bài đã đăng
Trang 1 / 254