Dự báo thời tiết biển ngày và đêm 15 tháng 11 năm 2019

Thứ Sáu, 15/11/2019, 06:00 GMT+7

Áp cao lạnh lục địa suy yếu khiến gió đông bắc trên vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông hoạt động yếu dần.
+ Bắc Vịnh Bắc Bộ: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4.
+ Nam Vịnh Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4.
+ Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5.
+ Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, giật cấp 6.
+ Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
+ Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 3-4
+ Khu vực Bắc Biển Đông: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.
+ Khu vực Giữa Biển Đông: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
+ Khu vực Nam Biển Đông: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5.
+ Khu vực Quần đảo Hoàng Sa: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
+ Khu vực Quần đảo Trường Sa: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5.
+ Vịnh Thái Lan: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4

DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN TỪ 48 ĐẾN 72 GIỜ TIẾP THEO
Gió đông bắc đến đông hoạt động trên các vùng biển có xu hướng hoạt động yếu thêm.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)