Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 20/07/2019.

Thứ Bảy, 20/07/2019, 17:40 GMT+7

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nam đến tây nam cấp 3 - 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,5m lúc 20h05, thấp nhất 1,0m lúc 05h06.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nam đến tây nam cấp 3 - 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,1m lúc 19h10, thấp nhất 0,5m lúc 08h12.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nam đến tây nam cấp 3 - 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,0m lúc 02h02, thấp nhất 0,3m lúc 08h59.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nam đến tây nam cấp 3 - 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,1m lúc 11h42, thấp nhất 0,2m lúc 19h34.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nam đến tây nam cấp 3 - 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,4m lúc 10h53, thấp nhất 0,5m lúc 19h29.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nam đến tây nam cấp 3 - 4. Sóng biển cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 2,0m lúc 11h10, thấp nhất 0,4m lúc 20h26.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nam đến tây nam cấp 3 - 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,8m lúc 11h28, thấp nhất 0,5m lúc 20h17.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 4. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,9m lúc 13h27, thấp nhất 0,5m lúc 21h42.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 4. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,5m lúc 05h15, thấp nhất 0,7m lúc 22h34.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,4m lúc 05h51, thấp nhất 0,7m lúc 23h39.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 17h11, thấp nhất 0,3m lúc 01h32.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,1m lúc 17h33, thấp nhất 0,4m lúc 02h05.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 16h52, thấp nhất 0,5m lúc 06h23.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 17h34, thấp nhất 0,5m lúc 09h09.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 17h34, thấp nhất 0,5m lúc 09h09.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,1m lúc 19h28, thấp nhất 0,7m lúc 02h41.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 17h34, thấp nhất 0,5m lúc 09h09.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 16h52, thấp nhất 0,5m lúc 06h23.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,8m lúc 16h02, thấp nhất 0,1m lúc 09h52.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,1m lúc 15h50, thấp nhất 0,4m lúc 04h13.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 17h34, thấp nhất 0,5m lúc 09h09.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 196