Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 17/07/2019.

Thứ Tư, 17/07/2019, 18:13 GMT+7

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nam đến tây nam cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 4,2m lúc 17h44, thấp nhất 0,5m lúc 02h55.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nam đến tây nam cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,3m lúc 17h06, thấp nhất 0,4m lúc 05h52.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,0m lúc 13h28, thấp nhất 0,3m lúc 06h38.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây bắc đến tây cấp 4. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,3m lúc 09h39, thấp nhất -0,0m lúc 17h53.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,5m lúc 09h23, thấp nhất 0,2m lúc 17h48.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 1,5 - 2,5m, ngoài khơi 2,0-4,0m, biển động. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 2,1m lúc 09h46, thấp nhất 0,4m lúc 19h02.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật manh. Sóng biển cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,8m lúc 09h42, thấp nhất 0,3m lúc 18h35.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây nam cấp 6, giật cấp 7-8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 2,0 - 3,0m, biển động. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 2,0m lúc 11h13, thấp nhất 0,2m lúc 19h32.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây nam cấp 6, giật cấp 7-8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 1,5 - 2,5m, có lúc trên 2,5m, biển động. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,5m lúc 03h32, thấp nhất 0,3m lúc 20h59.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây nam cấp 6, giật cấp 7-8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,4m lúc 04h43, thấp nhất 0,6m lúc 21h24.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây nam cấp 4-5, giật cấp 6-7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,0m lúc 15h41, thấp nhất 0,3m lúc 00h09.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây nam cấp 4-5, giật cấp 6-7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,2m lúc 15h46, thấp nhất 0,3m lúc 07h38.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây nam cấp 4-5, giật cấp 6-7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 16h18, thấp nhất 0,4m lúc 06h06.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây nam cấp 4-5, giật cấp 6-7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 17h17, thấp nhất 0,4m lúc 07h22.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây nam cấp 4-5, giật cấp 6-7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 17h17, thấp nhất 0,4m lúc 07h22.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây nam cấp 4-5, giật cấp 6-7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,3m lúc 17h53, thấp nhất 0,6m lúc 09h22.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây nam cấp 4-5, giật cấp 6-7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 17h17, thấp nhất 0,4m lúc 07h22.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây nam cấp 4-5, giật cấp 6-7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 16h18, thấp nhất 0,4m lúc 06h06.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây nam cấp 4-5, giật cấp 6-7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,8m lúc 16h02, thấp nhất 0,1m lúc 09h41.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây nam cấp 4-5, giật cấp 6-7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,1m lúc 15h44, thấp nhất 0,4m lúc 00h29.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây nam cấp 4-5, giật cấp 6-7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 17h17, thấp nhất 0,4m lúc 07h22.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 197