Công ty VISHIPEL tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Description
(Vishipel) – Sáng ngày 28/02/2019, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019 tại Hội trường Nhà khách Thành phố Hải Phòng...
Các bài đã đăng
Trang 1 / 3