Công ty VISHIPEL tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC năm 2019

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Description
(Vishipel) – Ngày 25/4/2019, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) đã tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy năm 2019...
Các bài đã đăng