Về thông số kỹ thuật của khu neo đậu chờ đợi cầu, đợi luồng, kết hợp tránh bão cho tàu thuyền tại vùng nước cảng biển Hải Phòng

Thứ Ba, 08/01/2019, 07:59 GMT+7

HPG-02-2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

        Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 2410/CVHHHP-TCHC ngày 28/12/2018 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của khu neo đậu chờ đợi cầu, đợi luồng, kết hợp tránh bão cho tàu thuyền tại vùng nước cảng biển Hải Phòng như sau:

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

N1

20°37'44.3"

106°52'14.7"

20°37'40.7"

106°52'21.5"

N2

20°34'55.0"

106°53'22.0"

20°34'51.4"

106°53'28.8"

N3

20°35'07.3"

106°53'56.9"

20°35'03.7"

106°54'03.7"

N4

20°37'56.6"

106°52'49.7"

20°37'53.0"

106°52'56.4"

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt: -12m (âm mười hai mét).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ khi ra, vào, neo đậu tại vùng nước trên phải tuân thủ theo sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng./.

 Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN40001, VN30002;

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc )