Lễ ký kết thỏa thuận phối hợp công tác giữa Công ty VISHIPEL và Bộ Tham mưu Hải quân

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Description
Vishipel) – Chiều ngày 31/05/2018, tại trụ sở Bộ Tham mưu Hải quân đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận phối hợp công tác giữa Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) và Bộ Tham mưu Hải quân.
Các bài đã đăng