Thông báo chuyển đổi vệ tinh Inmarsat 3 (I-3) sang vệ tinh thế hệ mới Inmarsat 4 (I-4) đối với trạm cổng Inmarsat của Việt Nam

Thứ Hai, 24/09/2018, 09:31 GMT+7

Kính gửi: Quý khách hàng

Công ty VISHIPEL gửi thông báo tới Qúy khách hàng kế hoạch của Inmarsat về chuyển đổi vệ tinh Inmarsat 3 (I-3) sang vệ tinh thế hệ mới Inmarsat 4 (I-4) trong năm 2018. Theo đó, Công ty VISHIPEL phối hợp với Inmarsat thực hiện chuyển đổi trạm cổng Inmarsat của Việt Nam (Đài LES Hải Phòng) từ vùng phủ sóng của vệ tinh thế hệ thứ 3 (Vùng phủ sóng IOR) sang vệ tinh thế hệ thứ 4 (có vùng phủ sóng APAC) kể từ ngày 25/09 đến 27/09/2018.

Trong thời gian, Đài HPLES chuyển đổi vệ tinh nêu trên, việc phát bức điện báo động cấp cứu từ thiết bị đầu cuối Inmarsat-C/ mini-C trên tàu không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sẽ ảnh hưởng đến việc gửi điện thông thường của các thiết bị đầu cuối Inmarsat-C/ mini-C trên tàu qua Đài LES Hải Phòng (LES Access code 330). Do đó, để tàu gửi điện thông thường trong thời gian nêu trên, Công ty VISHIPEL đề nghị Quý Khách hàng thông báo tới các tàu của Quý Khách hàng lưu ý như sau:

 

- Đối với dịch vụ Email, Fax Inmarsat C:

 

  • Tàu hoạt động trong vùng IOR: chọn Đài LES có LES access code 304 để gửi điện, sử dụng mã truy cập đặc biệt SAC 28 để gửi điện email.
  • Tàu hoạt động trong vùng POR (APAC): chọn Đài LES có LES access code 204 để gửi điện, sử dụng mã truy cập đặc biệt SAC 28 để gửi điện email.

- Đối với dịch vụ báo động an ninh hàng hải SSAS: với các tàu đã cài đặt để gửi điện SSAS qua Đài LES Hải Phòng trong vùng IOR, khuyến nghị tàu cài đặt lại để gửi điện SSAS qua Đài LES có LES access code 304, sử dụng SAC 28 trong trường hợp gửi điện SSAS qua email.

- Đối với bản tin an toàn hàng hải (MSI) và tìm kiếm cứu nạn (SAR): khuyến nghị tàu thu và đọc các bản tin an toàn hàng hải được phát bởi các Đài LES có LES Access code là 303 và 311.

Công ty VISHIPEL sẽ thông báo mã sử dụng dịch vụ trạm cổng Inmarsat của Việt Nam (Đài LES Hải Phòng) tới Quý khách hàng sau khi hoàn thành chuyển đổi vệ tinh.

Thông tin chi tiết hỗ trợ về kỹ thuật, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ:

Đài Thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng (Đài LES Hải Phòng)

  • Tel: +84-(0)-225.3880114;
  • Fax: +84-(0)-225.3981615
  • Email: les support@vishipel.com.vn hoặc service@hples.com.vn

Trân trọng cảm ơn!