Dịch vụ Thông tin An toàn cho Tàu cá

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Content

(Vishipel) - Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam phát sóng hàng ngày thông tin dự báo thời tiết biển, dự báo thiên tai cho các tàu thuyền đánh bắt hải sản bằng phương thức Thoại trên tần số 7906 kHz.

Hệ thống Đài TTDH Việt Nam phát các tin hướng dẫn an toàn cho tàu thuyền đánh bắt hải sản khi đánh bắt cá trên biển như hướng dẫn luồng lạch, vật nguy hiểm trôi trên biển, vùng biển nguy hiểm.. Trong trường hợp có bão, ATNĐ gây nguy hiểm trên biển, hệ thống Đài TTDH VN phát quảng bá trên khắp các vùng biển Việt Nam kêu gọi hướng dẫn tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn.

Dịch vụ này được cung cấp miễn phí, tàu thuyền không cần đăng ký sử dụng dịch vụ.

Xem bảng Lịch phát Thông tin An toàn Hàng hải (MSI) bằng phương thức Thoại vô tuyến  tại đây.