Thiết bị Sailor Fleet One

thiết bị FO

Thiết bị Sailor Fleet One

Thiết bị Fleet One sử dụng vệ tinh Inmarsat-4, cung cấp các dịch vụ kết nối và thoại vệ tinh lý tưởng sử dụng trên tàu thuyền nhỏ.

• Sử dụng Thoại đồng thời với Truyền dữ liệu (data) với tốc độ đến 100kb/s

• Liên lạc 24/7 qua Điện thoại, Email, SMS, Chat

• Dịch vụ vệ tinh có mức giá phù hợp nhất cho các tàu nhỏ

• Dịch vụ Thoại phủ sóng toàn cầu, không phí chuyển vùng

• Thiết bị ăng ten nhẹ và dễ dàng cài đặt

• Kết nối với các thiết bị thông minh qua wifi

• Gói cước toàn cầu và ven biển, linh hoạt với hình thức trả trước và trả sau.

Đặc biệt, khách hàng từ bờ có thể nhắn tin miễn phí tới thiết bị Fleet One qua ứng dụng SatSMS tải từ Google Play.