Dịch vụ Trực canh cấp cứu cho tàu cá

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Content

(Vishipel) - Hệ thống TTDH Việt Nam cung cấp dịch vụ trực canh 24/7 bằng phương thưc thoại trên tần số 7903 kHz.

Hệ thống TTDH Việt Nam cung cấp dịch vụ trực canh 24/7 bằng phương thưc thoại trên tần số 7903 kHz, tiếp nhận yêu cầu trợ giúp Cấp cứu Khẩn cấp từ tàu thuyền đánh bắt hải sản gặp nạn trên biển, sau đó xử lý, chuyển tiếp tới cơ quan phối hợp tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ về mặt kết nối thông tin trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn giữa các đơn vị trên bờ với các phương tiện bị nạn và các phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn khác.
 
Các cơ quan phối hợp tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ tàu thuyền đánh bắt hải sản như: Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải, Trung tâm an ninh hàng hải, Cảng vụ hàng hải, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh thành ven biển, Bộ đội biên phòng, Hải quân…

Danh bạ Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam