Đảng ủy Công ty VISHIPEL quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Description
(Vishipel) - Ngày 9/2/2018, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) cho các cán bộ, đảng viên các chi bộ thuộc Công ty....
Các bài đã đăng
15/07/2019  |  419 Lượt xem
27/03/2019  |  436 Lượt xem
03/12/2018  |  608 Lượt xem
20/09/2018  |  598 Lượt xem
10/08/2018  |  759 Lượt xem
28/07/2018  |  729 Lượt xem
05/04/2018  |  845 Lượt xem
27/03/2018  |  760 Lượt xem
29/08/2017  |  1654 Lượt xem
12/06/2017  |  2476 Lượt xem
Trang 1 / 3