Giải pháp Thông tin Duyên hải phục vụ liên lạc thông thường cho tàu hàng

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Content
VISHIPEL là nhà cung cấp dịch vụ liên lạc vệ tinh trên biển hàng đầu và duy nhất của Việt. Với việc duy trì quan hệ mật thiết với các đội tàu và các nhà quản lý tàu biển, chúng tôi đảm bảo các giải pháp chúng tôi đưa ra đáp ứng ở mức cao nhất các tiêu chuẩn về độ tin cậy và thuận tiện trong ngành hàng hải.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm phục vụ thông tin trong ngàng hàng hải, chúng tôi hiểu được việc áp dụng tiến bộ trong công nghệ thông tin mang lại lợi ích như thế nào cho các đội tàu và các nhà quản lý tàu biển thông như: thông qua sử dụng CNTT quản lý từ xa, try cập để cập nhật các thông tin về vị trí và thời tiết của tàu đang hành hải trên biển,….

VISHIPEL cung cấp các giải pháp thông tin cho các đội tàu hoạt động thương mại lớn và tàu du lịch, du thuyền… thông qua các dịch vụ:
  • Fleetbroadband
  • F77/ F55/ F33
  • Inmarsat-C/ mini-C
  • Inmarsat-mini-M
  • Inmarssat-B
  • Dịch vụ điện thoại tàu-bờ