Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 14/06/2018.

Thứ Năm, 14/06/2018, 18:26 GMT+7

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 4,0m lúc 18h18, thấp nhất 0,7m lúc 03h23.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây nam cấp 3; riêng khu vực đảo Bạch Long Vĩ cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,5m lúc 17h00, thấp nhất 0,3m lúc 05h41.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4-5. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,1m lúc 13h28, thấp nhất 0,2m lúc 06h21.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4-5. Sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,3m lúc 10h13, thấp nhất 0,0m lúc 18h16.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4-5. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,6m lúc 09h40, thấp nhất 0,1m lúc 18h05.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 5. Sóng biển cao 2,0-3,0m, có lúc trên 3,0m, biển động. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 2,1m lúc 10h08, thấp nhất 0,2m lúc 18h45.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 5. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,9m lúc 10h04, thấp nhất 0,1m lúc 18h52.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 2,1m lúc 11h17, thấp nhất 0,1m lúc 19h44.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2,0-3,0m, có lúc trên 3,0m, biển động. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,8m lúc 13h40, thấp nhất -0,1m lúc 20h59.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,7m lúc 14h33, thấp nhất 0,2m lúc 21h35.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Sóng biển cao 0,75-1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,1m lúc 15h53, thấp nhất 0,2m lúc 23h59.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Sóng biển cao 1,0-2,0m. biển động nhẹ. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,3m lúc 16h15, thấp nhất 0,2m lúc 07h55.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Sóng biển cao 0,75-1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,2m lúc 16h29, thấp nhất 0,4m lúc 08h15.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Sóng biển cao 0,75 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 17h06, thấp nhất 0,3m lúc 07h39.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Sóng biển cao 0,75-1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 17h06, thấp nhất 0,3m lúc 07h39.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Sóng biển cao 0,75-1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,3m lúc 18h38, thấp nhất 0,6m lúc 09h55.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 17h06, thấp nhất 0,3m lúc 07h39.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Sóng biển cao 0,75-1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,2m lúc 16h29, thấp nhất 0,4m lúc 08h15.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,8m lúc 16h02, thấp nhất 0,1m lúc 09h41.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,4m lúc 16h13, thấp nhất 0,4m lúc 08h55.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Sóng biển cao 0,75-1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 17h06, thấp nhất 0,3m lúc 07h39.

Trích nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

 

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 156